Aqua Zoho

เกี่ยวกับเรา

ระบบซีอาร์เอ็ม เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการองค์กรบนธุรกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก หลากหลายรูปแบบธุรกิจให้ความสนใจในการขับเคลื่อนการทำงานโดยผ่านคลาวด์เทคโนโลยี Zoho CRM เหมาะสำหรับการใช้งานบนองค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือแม้กระทั่งองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยพื้นฐานการทำงานของซีอาร์เอ็มเริ่มต้น รองรับส่วนเสริมการทำงานที่คุณสามารถเลือกใช้ได้เองตามความเหมาะสม
บริษัท AquaOrange Software Co., Ltd. ได้ร่วมเป็นพันธมิตรช่วยเหลือดูแลในการจัดการและใช้งานข้อมูลบนระบบ Zoho CRM สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานผ่านทางบริษัทของเรา อย่ากังวลในการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่เทคโนโลยี 5.0 เราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการวางแผน เรียนรู้การใช้งาน และจัดการการทำงานบนระบบ Zoho CRM ติดต่อขอคำปรึกษาฟรีผ่านช่องทางออนไลน์กับเรา